Leerlingenraad
Leerlingenraad
Onze school heeft een leerlingenraad. Op deze manier hebben de kinderen inspraak in school aangelegenheden. Vier keer per jaar vergadert de raad met de directeur.