THIM
THIM is een TOP-KLAS voor meer- of hoogbegaafde kinderen uit groep 5 en 6 van de openbare scholen in Cluster Zuid van Alkmaar.
 
Op basisschool De Fontein komen kinderen van allerlei scholen bij elkaar. Deze kinderen hebben grote cognitieve mogelijkheden. Bij THIM worden zij aangesproken op deze mogelijkheden en krijgen zij onderwijs dat bij hen past.
 
THIM is de plusklas voor de meer- of hoogbegaafde leerlingen van de scholen binnen Stichting Ronduit in Cluster Zuid. Kinderen met grote cognitieve mogelijkheden  komen een ochtend in de week samen. Onder begeleiding van de top-leerkracht werken zij aan verrijkingsprojecten en krijgen zij passend werk voor op de eigen school.
 
Bij THIM krijgen de meer- of hoogbegaafde leerlingen van basisschool De Kennemerpoort, De Nicolaas Beets, Jules Verne, Bello en De Fontein passend onderwijs, aansluitend bij hun onderwijsbehoefte. 
 
Wanneer de leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider, denkt dat een leerling in aanmerking komt voor THIM, gaan zij hierover in gesprek met ouders.

THIM staat voor:
* onderwijs aan hoogegaafden
* verrijking, verbreding en verdieping.
* creativiteit en uitdaging
* onderwijs met de laptop
* samen met gelijk gestemden
* leren plannen en organiseren
* competentie ontwikkeling
* meervoudige intelligentie
* verwerken en presenteren
* excursies

Kinderen met hoge intelligentie staan vaak anders in de wereld. Vaak doen ze anders, denken anders, leren anders of hebben andere belangstellingen. THIM biedt deze kinderen uitdaging en stimuleert de ontwikkeling van een breed scala aan vaardigheden en competenties.
THIM komt tegemoet aan de eigenheid van deze kinderen. Veelal vinden zij op school, in hun eigen klas, onvoldoende herkenning bij leeftijdsgenoten. THIM biedt hen de mogelijkheid een maal in de week samen te komen en samen te werken, zonder dat ze uit hun eigen omgeving worden gehaald. De kinderen blijven de rest van de week op hun eigen school, in hun eigen klas.
 
Op de eigen school werken de kinderen aan een compact programma voor rekenen en taal, bestaande uit een basispakket van de leerstof. Hierdoor ontstaat structureel tijd waarin zij aan hun THIM projecten kunnen werken.
 
THIM is multi-diciplinair en werkt vanuit het TASC-model. Er wordt planmatig gewerkt aan onderzoek, plannen,