SKILL8
SKILL8 is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 met een praktijkgerichte leerstijl en met als voorlopig advies PRO, VMBO BBL of KBL. Het biedt kinderen de kans om kennis te maken met de praktijkvakken uit het voortgezet onderwijs en tegelijkertijd te werken aan belangrijke vaardigheden die van hen verwacht worden in het voortgezet onderwijs. De ervaringen die zij opdoen bij SKILL8 zorgen ervoor dat de kinderen met meer zelfvertrouwen en zelfkennis de stap kunnen zetten naar het voortgezet onderwijs.

Wanneer de leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider, denkt dat een leerling in aanmerking komt voor SKILL8, gaan zij hierover in gesprek met ouders.