Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Ochtend:  8.30 - 12.00 uur
Middag:  13.15 - 15.15 uur.

Woensdag
Ochtend: 8.30 tot 12.15 uur
Middag: vrij