Peuteropvang, overblijven en naschoolse opvang
De peuteropvang, tussen- en naschoolse opvang van Rollebol: “Stoombol” 

Peuteropvang
Wij bieden uw peuter een veilige speelplek én stimuleren de ontwikkeling van uw kind in brede zin. De kinderen leren samen spelen, samen delen en omgaan met regeltjes en afspraken. Ook stimuleren wij taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen. Intussen houden de leidsters de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten; denk aan de motorische- en taalontwikkeling, maar ook het leren spelen met andere kinderen. Mocht er op een van deze gebieden extra aandacht nodig zijn spelen de leidsters daar direct op in.
Kortom: Peuteropvang geeft kinderen een unieke mogelijkheid om zich al spelend te ontwikkelen. De basisschool is nu nog maar een kleine stap!
De leerkrachten van de kleutergroep hebben regelmatig overleg over allerlei activiteiten voor en door de kinderen. De doorstroom van de peuters naar de Bello wordt besproken, zodat de nieuwe kleuters zich snel op hun gemak voelen op Bello.

Verder verzorgt Stoombol:
  • Tussenschoolse opvang ("overblijven")
  • Naschoolse opvang
  • Woensdagmiddag opvang
  • Opvang bij studiedagen van de basisschool
  • Vakantieopvang
De openingstijden van de opvang zijn afgestemd op de schooltijden van school.
De kinderen zijn vrij in hun speelkeuze, waarbij ook tijd en aandacht bestaat voor de kinderen individueel. Binnen de naschoolse opvang begeleiden de leidsters de kinderen in de omgang met elkaar. Kinderen leren naar elkaar te luisteren, te delen en samen te spelen.
Bij de naschoolse opvang zijn altijd voldoende leidsters per groep aanwezig; zij hebben een opvoedende, begeleidende en verzorgende taak.
Inschrijven voor naschoolse opvang is mogelijk als uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft.

Voor meer informatie over regelingen etc. kunt u contact opnemen met Rollebol, Kennemerstraatweg 13 in Alkmaar, tel 072 - 5669641.